Érettségit adó képzéseink

Az iskola OM azonosítója: 035385
Telephely kód: 003
Tanulmányi terület kódok (tagozat kód):
kertészet és parképítés szakközépiskolai ágazat: 18
földmérés szakközépiskolai ágazat: 20
környezetvédelem, vízgazdálkodás szakközépiskolai ágazat: 19

Intézményünkben kertész szakon egy parképítő és fenntartó technikus szakközépiskolai, két dísznövénykertész és egy kertész szakiskolai, földmérő szakon egy földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, valamint környezetvédő szakon egy környezetvédelmi technikus szakközépiskolai osztályt indítunk, létszámuk osztályonként max. 34 fő.

 Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmasság, 8 osztályos általános iskolai végzettség.

 Jelentkezni az általános iskolán keresztül, jelentkezési lappal lehet.

A tizenkettedik osztályt szakmai érettségi vizsga, a szakiskolai osztályokat szakképesítő, a szakképzési évfolyamokat - az egyéni választásnak megfelelően - technikusi, illetve szakképesítő vizsga zárja.

A SZAKKÉPESÍTÉSEK RÖVID JELLEMZÉSE

PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS

 Vállalkozást alapít /működtet/ szüntet meg. Tervet készít, kalkulációt végez. Előkészítő tevékenységet végez, végeztet. Növényápolást végez, végeztet. Eszközöket használ, gépeket üzemeltet, használ, karbantart. Előírások szerint dolgozik, dolgoztat. Dokumentációt használ, készít, készíttet.

Irányítási, szervezési feladatokat ellát. Építés-előkészítő műszaki munkákat végez. Tereprendezési munkát végez. Alépítményi szerkezeteket készít. Felépítményi szerkezeteket készít, fenntart. Kertberendezési tárgyakat, létesítményeket.

 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

 Alkalmazza a szakmai előírásokat, nyilvántartást vezet, adatszolgáltatást végez, részt vesz tervek elkészítésében, méréseket végez, értékel. Ökológiai szempontú állapotfelmérést végez, értékel. Fenntartási, kezelési feladatokat lát el. Ellenőrzést tart, szabálysértési ügyet intéz, oktatáson, képzésen vesz részt, tart. Kapcsolatot tart, panaszok ügyében eljár.

Anyag- és eszközgazdálkodást végez, hatósági eljárásban közreműködik. Pályázati munkákban vesz részt. Ökológiai szemléletű mezőgazdasági tevékenységben közreműködik.

 FÖLDMÉRŐ, FÖLDÜGYI ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS

 Földmérési és közmű adatokat gyűjt. Irányítja - a terepen - a mérőcsoport munkáját. Részletes felméréshez alappont-sűrítést végez. Részletes felmérést készít. A terepi mérések feldolgozásával digitális térképet állít elő.

Térinformatikai adatbázist kezel. Használja a fotogrammetria eszközrendszerét. Ipari geodéziai részfeladatokat végez. Sajátos célú geodéziai munkákat végez.

Földhivatali földmérési feladatokat végez. Kartográfiai terméket állít elő. Földügyi térinformatikai rendszert üzemeltet. Térképi adatszolgáltatást végez. Létesítmény-geodéziai feladatokat végez. Távérzékelési feladatokat végez.

 TÉRKÉPÉSZ SZAKTECHNIKUS

 A Térképész-szaktechnikus képzés a Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus képzésre épül, ezért általános iskolai végzettséggel nem lehet jelentkezni erre a képzésre.

VÁLASZTHATÓ ISKOLARENDSZERŰ SZAKKÉPZÉSEK

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

Szakképesítés

A szakképzés ideje

Parképítő és - fenntartó technikus

OKJ szám: 54 581 02

Általános iskola befejezése után 5 év.

A 12. évfolyamot szakmai érettségi zárja.

Szakmai előképzettség nélkül, érettségi után 2 év.

Környezetvédelmi technikus

OKJ szám: 54 850 01

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

OKJ szám: 54 581 01 

Ráépülő képzés:

Térképész szaktechnikus

OKJ szám: 55 621 02 

A földmérő technikusi képesítés megszerzése után 1 év.

Támogatóink

 elte-fuveszkert 81 x 81borhymini  logo face

Kiemelt támogatónk Mészáros József KASZK műszaki tanácsadó, aki több értékes növény örökbefogadásával lehetővé tette új honlapunk létrehozását. Köszönjük!

Kapcsolat

Tagintézményi OM azonosító: 035385
Telephely kód: 003
1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

Telefon: +36-1-273-2741  /  Fax: +36-1-273-2744
E-mail: titkarsag.vmszki@gmail.com

Igazgató: Pintér Karolina

www.vmszki.hu

AM KASZK Varga Márton Kollégium / 1149 Budapest, Mogyoródi út 56 – 60.

Telefon: +36 (1) 273-2741