Történet

MÚLTUNK

 Az iskola mai területén 1906-ig haszonbéres földek voltak, melyeket a főváros kisebb és nagyobb parcellákban magánosoknak adott bérbe. A zuglói elemi iskola igénylésére a tanács 1906 őszén ezekből a földekből az elemi iskolával kapcsolatos "Kis Szuglói Gazdasági Ismétlő Iskola" részére 4 holdat jelölt ki gyakorlóterület céljaira azzal a kikötéssel, hogy azt kertészet, szőlőművelés, gyümölcsfatenyésztés és mezőgazdasági célra kell fordítani. A tanácsnak ez a rendelkezése vetette meg az alapját a kertészeti telepnek, iskolánk jelenlegi tankertjének. A tanács 3 év után ezt 16 holdra bővítette, és 1909. augusztus hó 19-én kelt 55.434/1909. számú határozatával felállította az önálló Gazdasági Ismétlő Népiskolát. Tehát az iskola elődjét VII. kerület Egressy út 73. szám alatt 1909. évben alapította a székesfőváros. Három tanterme volt. Az iskola akkor gazdasági és kertészeti irányú 4 osztállyal, 117 fővel indult.

 Az 1909. évi határozatban azt is elrendelte a tanács, hogy a VII. kerület Egressy úti szomszédos polgári leányiskolával kapcsolatos háztartási és Gazdasági Ismétlő Leányiskola tanulói gazdasági oktatása az önálló Gazdasági Ismétlő Népiskola területén történjék. E két iskola 6 évig működött együtt, közben a teleptől függetlenül a szomszédos Angol utcai "Iskolai Növénykert" is megszületik. Ezért a székesfőváros tanácsa ezen a helyen 1913. augusztus hó 26-án a 63.443/903-XIV. számú határozatával a Polgári  Leányiskola felett, annak épületében, egy önálló kertészeti és gazdasági háztartási tanfolyamot nyit meg 3 - 3 évfolyammal, amelynek az iskolai növénykert szolgált gyakorlótelepéül. Az önálló Gazdasági Népiskola ezzel itt megszűnt. A két leánytanfolyam egy ideig együtt működött, majd a kertészeti képzés - egy rövid időre - az I. kerület Ménesi úti Állami Kertészeti Tanintézet területére költözött. A kertészeti leánytanfolyam a későbbiekben visszaköltözött a Ménesi útról, a két tanfolyam egybeolvadt, és mint "Női Kertgazdasági Tanfolyam" a Kertészképző Iskola megszűnéséig, vagyis 1926. szeptember 1-ig működött.

1926. május 27-én a földművelésügyi miniszter leiratával hozzájárult ahhoz, hogy VII. kerület Egressy úton lévő Női Kertgazdasági és Háztartási Tanfolyamot "Budapest Székesfővárosi Községi Kertészképző Iskola" elnevezéssel középfokú kertészeti iskolává átszervezzék. A székesfőváros tanácsa az Országos Magyar Kertészeti Egyesülettel egyetértve az intézmény keretén belül megszervezte Magyarország első Kertésztanonc Iskoláját is. A tanonctartó kertészetek kivétel nélkül beíratták az iskolába tanoncaikat.

1942-ben az iskola szervezetében nagy jelentőségű változás történt. Ugyanis a székesfőváros tanácsának elhatározásából a földművelésügyi miniszter 71.033/1942-II.3. számú rendeletére Középfokú Kertészeti Tanintézetté alakította át. Az átszervezett iskolában is működött a Kertésztanonc Iskola, ami csak az 1944-45-ös tanévben nem nyílt meg a háború miatt.

1943-ban alakult át az iskola "Kertészeti Középiskolává". 1946-tól mint Mezőgazdasági Gimnázium folytatta a képzési feladatokat. Célkitűzése "a tanulót vallásos alapon és nemzeti szellemben jó gyakorlati emberré nevelje, előkészítse a szakirányú főiskolai tanulmányokra, és továbbá alkalmassá tegye arra, hogy tisztán lássák a nemzet sorskérdéseit és ebben a gazdálkodó népesség helyzetét". Az 1947-49-es években Felnőtt Dolgozók Kertészeti Középiskolája is működött iskolánkban, majd 1950-től a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alá került, és 1954-60 között Mezőgazdasági Technikum Dísznövénytermesztési tagozata tevékenykedett, majd 1960-tól általános tagozatú Kertészeti Technikummá alakult. 1955-től az iskolatípusnak megfelelő levelező tagozatos képzés is indult iskolánkban.

1972-től földmérő, 1979-től térképész képzéssel egészült ki a kertész szakképzés, ami napjainkban is a pedagógiai és képzési programunk meghatározó szerkezetét adja.

TANKERTÜNK TÖRTÉNETE

A Fővárosi Tanács 1906-os rendelkezése teremtette meg a kertészeti telep alapját, melyben 4 holdat jelölt ki gyakorlóterületként a kertészet, szőlőművelés, "gyümölcsfatenyésztés" és mezőgazdasági gyakorlat céljára. Három év után a székesfőváros Tanácsa a kertészeti telepet 16 holdra bővítette ki. 1909-ben a szomszédos Angol utcai "Iskolai Növénykert" is megszületik gyakorlótelep céllal. A későbbi években a gyakorlótelep törzsterülete állandóan bővül, kb. 60 kh-ra növekszik.

1950 márciusától 1952 novemberéig a Fővárosi Kertészethez tartozik 60 kh területtel, de a gyakorlati oktatás céljait szolgálja. 1952 novemberétől 1953. januárig a Gödöllői Agrártudományi Egyetem és Mezőgazdasági Akadémia Tangazdaságaként működik.

1953 -1962 között a Budapesti Egressy úti Mezőgazdasági Technikum Tangazdasága. 1954-ben a Nagy Lajos király úti lakótelep építkezései miatt a törzsterület 15 kh-ra csökkent. Ugyanekkor (1954-1958–ig) az iskola tangazdaságához tartozott Budakalászon 40 kh öntözött terület, 20 kh mezőgazdasági részleg és egy szegfűblokkház.

1962. február 1-től a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolai Soroksári Tangazdaságának üzemegységeként működik. 1967-ben a terület 2,7 ha-ra csökkent az Egressy úti lakótelep építkezéseinek megkezdése miatt.

 AZ ISKOLÁBAN FOLYTATOTT SZAKKÉPZÉSEK NAPJAINKIG

 

1909. Gazdasági Ismétlő Népiskola

3 évfolyamos, gazdasági és kertészeti irányú

1913. Női Gazdasági és Háztartási Tanfolyam

3 évfolyamos

1926. Községi Kertészképző Iskola

4 évfolyamos, általános kertészeti jellegű

1942. Középfokú Kertészeti Tanintézet

4 évfolyamos, képesítő bizonyítványt adott

1943. Kertészeti Középiskola

4 évfolyamos, érettségi bizonyítványt adott

1946. Mezőgazdasági Gimnázium

4 évfolyamos, érettségi bizonyítványt adott

1950. Mezőgazdasági Technikum Disznövénytermesztési Tagozat

4 évfolyamos, képesítő bizonyítványt adott

1952. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézetének gyakorlóiskolája

tanárjelöltek pedagógiai gyakorlatainak lebonyolítása napjainkig

1954. Mezőgazdasági Technikum Zöldség- és Disznövénytermesztési Tagozat

4 évfolyamos, képesítő bizonyítványt adott

1961. Kertészeti Technikum

4 évfolyamos, képesítő bizonyítványt adott

1972. Kiegészül földmérő tagozattal

4 évfolyamos, képesítő bizonyítványt adott

1978. Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola

középfokú szakképzést és szakmunkásképzést folytat

1979. Kiegészül térképész képzéssel

4 évfolyamos, képesítő bizonyítványt adott

1985. Földmérőtechnikus képzés kezdete

5 évfolyamos, képesítő bizonyítványt ad

1986. Kertésztechnikus képzés kezdete

5 évfolyamos, képesítő bizonyítványt ad

1994. Térképész-technikus képzés kezdete

5 évfolyamos, képesítő bizonyítványt ad

1998. OKJ szerinti szakképzés beindítása

5, illetve 6 évfolyamos, középiskolai érettségi- és képesítő bizonyítványt ad

Képgaléria

View the embedded image gallery online at:
http://vmszki.hu/vmszki/iskolank/tortenet#sigProGalleriae55744e687
Tovább a kategóriában: « Bemutatkozás Névadónk »

Támogatóink

 elte-fuveszkert 81 x 81borhymini  logo face

Kiemelt támogatónk Mészáros József KASZK műszaki tanácsadó, aki több értékes növény örökbefogadásával lehetővé tette új honlapunk létrehozását. Köszönjük!

Kapcsolat

Tagintézményi OM azonosító: 035385
Telephely kód: 003
1149 Budapest, Mogyoródi út 56-60.

Telefon: +36-1-273-2741  /  Fax: +36-1-273-2744
E-mail: titkarsag.vmszki@gmail.com

Igazgató: Pintér Karolina

www.vmszki.hu

AM KASZK Varga Márton Kollégium / 1149 Budapest, Mogyoródi út 56 – 60.

Telefon: +36 (1) 273-2741