Logo
Nyomtatás

Katonasuli

Új választható tantárgy minden évfolyamon heti 2 órában a katonai alapismeretek. A KATONASULI programot a Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárral kötött megállapodás keretében indítjuk el a következő tanévtől. Minden évfolyamon fakultációs formában a KATONASULIT működtető tisztek, vendégelőadók tartják. Érettségizni is lehet belőle, de ez nem kötelező. Elméleti és gyakorlati képzés is folyik a katonatisztek vezetésével. Érdekes és izgalmas lehetőség fiúk és lányok számára.

katonai-alapismeretekA KMASZC Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikum és Kollégium feladatának tekinti:

• a hazaszeretet, bajtársiasság, rend és fegyelem értékeinek közvetítését,
• a Magyar Honvédség társadalmi támogatásának erősítését, katonai pálya népszerűsítését,
• a civil- katonai párbeszéd erősítését, a társadalmi távolság csökkentését,
• megismertetni a tanulókat a hazánkat fenyegető biztonságpolitikai kockázatokkal,
• legyenek tisztában Magyarország honvédelmi rendszerének fontosabb elemeivel, azok működésével,
az egyes állampolgár honvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeivel,
• a katonai alapismeretek érettségi tantárgy elsajátításának mind pedagógiai, mind (katonai) szakmai
vonatkozásban a legmagasabb szintű megvalósítását a képzésben részt vevő diákok számára,
• a diákok felkészítését a katonai alapismeretek tantárgy közép és emelt szintű érettségi vizsgára,
• a hazafias és honvédelmi nevelés pedagógiai módszerének folyamatos fejlesztését.

 Információ a programról: http://www.katonasuli.hu/

További információ a honvédelemről: https://honvedelem.hu/

VM KASZK - Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskolája és Kollégiuma © | Minden jog fenntartva.